Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/hodgyaro/public_html/system/core/mysql.php on line 10
Történet
A Hodgyai Református Egyház vázlatos története:
– 1735: Hodgya kéri önállósítását Farcádtól
– 1750: A II. Templom építése
– 1752: Hodgya önálló anyaegyházközséggé válik
– 1796: Elhatározzák a III. (jelenlegi) templom építését
– 1812: Megkezdik a templomépítést
– 1816: A szegénység és éhínség miatt félbemarad a templomépítés
– 1821: Folytatják a templomépítést
– 1822: A templomépület építésének befejezése
– 1825: A templom berendezése új bútorokkal
– 1831: Papilak építése
– 1838: Kántortanítói lakás építése
– 1888: Iskola és új tanítói lakás építése
– 1890: A templom renoválása
– 1901: A jelenlegi papilak építése
– 1931: Református Dalárda (férfikar) megalakulása
– 1931: A Dalárda I. Díjat nyer
– 1935: A Református Vegyeskar megalakulása
– 1942: A Református Női Dalkör megalakulása
– 1948: A kántortanítói lakás és Református Iskola elkobzása
– 1965: A papilak renoválása
– 1965–1967: Igehirdetési sorozat vendéglelkipásztorokkal
– 1971: Egyházi énekeskönyv-ismereti verseny
– 1972: A templom általános javítása
– 1976: A lelkészi iroda építése
– 1996–1997: Parókia kibővítése, vendégszobák és Tanácsterem építése
– 2004: március. Egyházmegyei Presbiteri Konferencia
– 2004. május: Nőszövetségi Zászlónk újraszentelése
– 2004. július: I. Hodgyai Falunapok
– 2004. július: Emlékkő leleplezése a Hodgyai és Kampeni Ref. Gyülekezetek jó kapcsolatának emlékére
– 2005. tavaszán villamosítottuk harangjainkat
– 2005. augusztus 25-én az árvíz 1,84 méter magasan tört be a templomba
– 2006. márciusában újjáalakul a Hodgyai Református Dalárda 24 taggal
– 2006. júniusában befejeződik a Hodgyai Ref. Egyház finanszírozásával épített 2 új híd építése
– 2006 augusztus 1-re a templom felújítása befejeződött, fő támogatónk a Magyar Nemzeti Bank
– 2006. augusztus 26-án a templomot „újjászenteli” Ft. Dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, az ünnepségen közel 600-an vesznek részt. Újból megszólal a régóta „hallgató” templomi orgonánk, melyet holland testvéreink segítségével újítottunk meg.
– 2006 októberében a gyülekezetnek és lelkipásztorának a Magyar Művészetért Alapítvány és a Herendi Porcelánmanufaktúra díját, a Bartók Béla Emlékdíjat adják át
– 2006. Reformáció Ünnepe előtt egyhetes Hiterősítő Imahetet tartottunk vendéglelkipásztorokkal
– 2006. Advent 3. hetében gyűjtést hirdettünk a Székelyudvarhelyi Református Öregotthon javára Közel 600 kg. zöldséget ill. száraz tésztát és süteményt adott át a gyülekezet az Öregotthon vezetőinek.
2008. október 1. Bereczki-Orbán Zsolt lelkipásztor beiktatása
2008. november: Kampeni testvérgyülekezet küldöttségébek látogatása
2008. Adventje: a Szombatfalvi Református Egyházközség Öregotthonának meglátogatása, megajándékozása
2008. Novembere: Idősek vasárnapja: ünnepi istentisztelet, gyermekek műsora, szeretetvendégség
2008. Karácsony 3.napja: a lókodi "Kiss Rozália" Öregotthon meglátogatása, urvacsoraosztás, élelmiszercsomagok átadása
2009. Február: Ökumenkus imahét - vendégek: Simon András baptista, ifj. Szombatfalvi József unitárius, László Lehel, Moldován Radu, Beke Boróka, Ballai Zoltán, Geréb Attila nyug. református lelkipásztorok. Minden alkalommal szolgált a helyi dalárda. A záró alkalomra meghívott az "Alla Breve" kamarakórus volt.